NEW POINT MATIS

NEW POINT MATIS

ZASTUPNICI ZA PRODAJU STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA

NEW POINT MATIS

66.83 m2 penthouse…stan ima 41.22 m2 + terasa 25.61 m2….cena stana je 1550+PDV za isplatu u celosti (fazno sa 30% ucesca 1600+PDV)…cena terase je 1240+PDV za isplatu u celosti ( fazno sa 30% ucesca 1290+PDV)